Yerlisu Mahallesi

Vikipedi'ye göre mahallenin tarihteki yerleşkesi yaklaşık bin yıl olarak tahmin edilmektedir. Mahallenin en eski ismi Erganez'dir. Erganez, Ermenicede büyük belde ve yerleşim yeri anlamını taşımaktadır. En eski isminin Erganez olduğu tahmin edilen mahallenin ismi, Erganez yerine Erginis olarak değiştirilmiş ve günümüze kadar Erginis olarak süregelmiştir. Yöre halkı ve insanı tarafından Erginis mahallesi olarak tanınan ve bilinen köy resmi kayıtlara Yerlisu olarak yazılmaktadır.